Tvoříme krásu a z krásy čerpáme

Žijte jóga II. - fotograf Dušan Štraus... Tvoříme krásu. Zákoutí, pozice a záměr, a to vše s duší. Touláme se ulicemi a vymýšlíme ten nej a nej záběr.

Tvoříme krásu a z krásy čerpáme

Za běhu měníme plány a kujeme nové. Hrajeme si s každým záběrem a přejeme si, aby ta emoce, kterou máme při tvorbě, byla cítit z každé fotky.

Co řiká Dušan?

Štěstí přeje připraveným. Záměr a koncept jsou jasné, nikoliv neměnné. Zůstáváme otevření novým impulzům. V tom je síla a krása. Spoléháme na živočišnou inspiraci, prociťujeme chvíle a vytváříme souznění. Do procesu tvorby necháváme vstoupit náhodu, která pomáhá dotvořit myšlenku, obraz. Když nám místo letního slunce přišel dešť, vyrazili jsme do ulic a nechali jsme se unášet novou možností, na jejímž konci se objevilo slunce, duha. Vašek sepl ruce a já ho zvěčnil. Neplánovaný obraz, do kterého se vtiskla jedinečnost okamžiku, nikoliv náhoda. Souzvuk duše s přírodními živly. Boží dokonalost.